Vlastivědná revue Střední Morava

Střední Morava (s podtitulem Vlastivědná revue) je jedinečné periodikum, které se již 25 let bez přerušení podrobně věnuje vlastivědě, historii nebo archeologii širšího regionu střední Moravy. Slovy zakladatele PhDr. Miloslava Čermáka, CSc.: „Střední Morava je jediným vlastivědným periodikem na střední Moravě, které se soustavně zabývá problematikou historické vlastivědy, dějin umění, památkové péče i kulturního dění z dávné i nedávné minulosti regionu, který zde vždy existoval a pro nějž byla a vždy bude přirozeným spádovým centrem historická Olomouc.“

Po loňském skonu zakladatele PhDr. Čermáka (+2020) se další existence vlastivědné revue Střední Morava dostala do zásadního ohrožení. Přes uskutečněná jednání manželky a spolupracovníků PhDr. Čermáka se totiž stále nedařilo – po organizační a odborné stránce – zajistit podmínky pro vydávání periodika. Až iniciativa jednoho z dlouholetých klíčových členů odborného týmu vlastivědné revue PhDr. Leoše Mlčáka vyústila v dohodu o pokračování vydávání Střední Moravy, a to spolkem Memoria Porta s odborným garantem a výkonným redaktorem PhDr. Mlčákem. Byla oslovena řada regionálních historiků a zástupců významných institucí jako Státní okresní archiv, Univerzita Palackého, Arcibiskupství olomoucké, odbory památkové péče v Olomouci a dalších městech aj., kteří vyjádřili zájem spolupodílet se na dalším pokračování revue Střední Morava.

V letošním roce (2021) také uplyne 80 let od narození PhDr. Čermáka a toto nedožité jubileum chceme připomenout nejen samostatným oddílem revue, ale také uspořádáním semináře k tematice vlastivědných a historických publikací o Olomouci a regionu střední Moravy, které poutavým způsobem zprostředkovávají vhled i do měně známých zákoutí historie a jsou spojeny právě se jmény jako Miloslav Čermák, Miloš Tichák nebo Jiří Fiala.

 

Projekt v roce 2023 podpořil Olomoucký kraj