Spolek Memoria Porta z.s.

sdružuje odborníky – nadšence z různých oblastí, které spojuje zájem na uchování kulturního i přírodního dědictví a jeho zpřístupnění, popularizace i zprostředkování poznání v rámci podpory cestovního ruchu.

Chceme vytvářet podmínky pro uchování kulturního dědictví zvláště podporou a rozvojem digitalizace. Není nám lhostejná úroveň vzdělanosti a českého školství, proto hledáme a usilujeme o implementaci moderních forem vzdělávání s důrazem na digitální vzdělávání a propojování neformálního a formálního vzdělávání. Zabýváme se také aktuálními trendy v rozvoji cestovního ruchu, přípravou nových produktů CR (zvláště s využitím digitálních technologií – animací a 3D, rozšířené a virtuální reality) a projekty přeshraniční spolupráce. V neposlední řadě se věnujeme environmentálním aktivitám, zvláště na uchování přírodního bohatství, snižování uhlíkové stopy a ochrany klimatu obecně.

Mezi naše hlavní činnosti patří:

pořádání veřejně přístupných kulturních, vzdělávacích, odborných a prezentačních akcí (semináře, přednášky, kurzy, výstavy apod.)

vydávání odborných i populárně-naučných publikací, katalogů a dalších tiskovin;

tvorba elektronických vzdělávacích a prezentačních materiálů včetně filmů, aplikací a digitálních vzdělávacích zdrojů

zpracování odborných analýz a studií

podpora paměťových institucí v uchovávání a trvalé využitelnosti kulturního dědictví (digitalizace, replikace) a souvisejících badatelských a edukačních aktivit

popularizace cílů spolku a jeho činnosti prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí

spolupráce s organizacemi, jejichž poslání je shodné s účelem spolku, včetně státní správy a obecních samospráv.